Drets i ciutadania

Les decisions del Tribunal Constitucional espanyol tindrien validesa en un Estat català?

No, perquè Catalunya ja no estaria sotmesa al seu marc legal. Catalunya passaria a regir-se per lleis pròpies i, en conseqüència, per òrgans propis. El Tribunal Constitucional (TC) va ser l’encarregat de retallar l’Estatut i, en tant que interpreta la Constitució Espanyola del 1978, el seu radi d’acció no afectaria Catalunya perquè Catalunya ja no estaria regida per aquesta norma redactada durant els anys de l’anomenada transició democràtica.

Això no significa que no hi hagi sentències del TC que puguin ser aprofitables de cara a la construcció del marc legal català. N’hi ha que poden servir de punt de partida, com és el cas de la validesa del matrimoni homosexual.


El fet de no dependre del TC espanyol faria que es poguessin desenvolupar amb plenitud diferents lleis catalanes (com la de comerç) que estan pendents de resolució als tribunals espanyols. Els plets competencials que mantenen la Generalitat i el Govern espanyol també acabarien amb la construcció de l’Estat propi, perquè els dos governs deixarien d’estar regits per les mateixes normes.