Empreses

S'accentuarà el proteccionisme en una Catalunya independent?

Els experts estimen que la campanya contra Catalunya es podria veure compensada per una major compra de productes del país per part de les empreses i els consumidors catalans, en un efecte conegut com a contraboicot. El Govern no podria impulsar aquesta campanya de cap manera i l’hauria de combatre, ja que un dels principals objectius de la Unió Europea és posar fi al proteccionisme dels estats i augmentar al màxim la lliure circulació de béns. Molts adverteixen que Catalunya quedaria marginada per la creació de fronteres i aranzels (taxes per introduir productes a un mercat), però una simple mirada als mapes deixa clar que aquesta mesura perjudicaria més a Espanya i Portugal que no al nostre país, ja que ambdós estats haurien de pagar per enviar els seus productes a Europa a través de Catalunya.

La principal autopista que connecta amb França, i que ho fa de manera més ràpida, és la que passa per Catalunya i uneix amb tota la Costa Blava i arriba fins a Lió, un dels principals clústers industrials del país veí. Si la UE imposa aranzels i fronteres, Espanya hauria de pagar cada cop que volgués enviar mercaderies a la resta d’Europa, ja fos per carretera o per vies ferroviàries. En aquest sentit, cal recordar que Brussel·les ha qualificat el Corredor Mediterrani com un dels seus projectes prioritaris, en detriment del Corredor Central.


L’única sortida que li quedaria a Espanya seria passar pel País Basc, un altre dels territoris que ja ha expressat la seva voluntat d’emancipar-se de l’Estat espanyol. Aquesta possibilitat obligaria totes les empreses de la costa mediterrània, on es concentra el 40% del PIB espanyol, a modificar les seves rutes i fer-les més costoses, de manera que perdrien competitivitat. Als que defensen que Espanya podria seguir exportant a través dels seus ports, cal recordar-los que les vies més econòmiques per portar productes a l’estranger són el ferrocarril, primer, i la carretera, després. A més, l’exportació per rutes marítimes només té sentit per a grans quantitats de producció, de manera que les pimes de l’Estat espanyol ho tindrien molt complicat.