Ensenyament i universitats

Els títols universitaris tindran validesa en una Catalunya independent?

La validesa dels títols universitaris que ja s’han obtingut està assegurada, ja que continuarien sent llicenciatures, diplomatures o màsters que han estat aprovats pel ministeri d’Educació espanyol. Per tant, no se’ls pot anul·lar la seva legalitat de manera retroactiva. En quant als títols que atorguin les universitats catalanes en un Estat independent, les nostres institucions ja han demostrat que apliquen els tractats de Bolonya i compleixen tots els requisits, de manera que no hi haurien motius per vetar la seva adhesió a l’Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), on hi participen tant els estats de la UE com d’altres països que no en són part.

L’EEES va sorgir de la declaració de Bolonya amb la clara intenció d'harmonitzar els diferents sistemes educatius de la Unió Europea, així que Catalunya només hauria d’iniciar negociacions amb els països que en formen part per continuar dins aquest espai. Actualment, el tractat de Bolonya s’aplica a tota la UE i dinou països més: Islàndia, Noruega, Suïssa, Liechtenstein, Turquia, Albània, Andorra, Bòsnia i Hercegovina, Rússia, la Ciutat del Vaticà, Sèrbia, Macedònia, Armènia, Azerbaidjan, Geòrgia, Moldàvia, Ucraïna, Montenegro i Kazakhstan.


La Generalitat, a més, recorda que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va ser “la primera a l'Estat espanyol reconeguda internacionalment” i que aquest reconeixement fa que siguin “automàticament validades en tot l'espai europeu de Bolonya”. El país compta actualment amb 314 programes de grau oficials i 516 de màster. El Govern català també ha avançat que, amb un Estat propi, el país donarà un pas més en la convergència del model educatiu català amb els mètodes europeus. Els graus passaran de quatre a tres anys i els màsters d’un a dos anys, en línia amb la resta de la UE i en contra del que va fer Espanya, que va optar per mantenir l’estructura de quatre anys de grau i un de màster (com si fos una llicenciatura) per facilitar les relacions amb universitats d’Amèrica Llatina.