Immigració

La política de visats per marxar a l'estranger serà la mateixa que ara dins d'un futur Estat català?

La política de visats no dependrà tant de la voluntat de Catalunya sinó de les aliances internacionals que teixeixi un cop esdevingui un Estat. Els acords bilaterals que té Espanya amb la resta del món es podrien adaptar a Catalunya sense gaire problemes, tenint en compte les potencialitats turístiques i econòmiques del nostre país com a pol d’atracció de riquesa en mercats tradicionals i en mercats emergents.

Un altre aspecte clau, com en el cas de les fronteres, és la pertinença de Catalunya a la Unió Europea, fet que li permetria mantenir-se dins l’espai Schengen. Més enllà de beneficiar-se dels acords internacionals que ja té subscrits Espanya amb bona part de la comunitat internacional, el Govern català tindria les mans lliures per acordar amb els països que volgués la política de visats i d’intercanvi d’estudiants (per posar un exemple) que considerés més oportuna.


Bona part del manteniment de la xarxa internacional de visats espanyola en el cas català depèn dels països receptors de turisme de Catalunya. En essència, es tracta de saber en quina cua cal situar-se quan s’arriba a un aeroport estranger.