Relacions amb Espanya

La constitució de l'Estat català afectarà a la relació comercial preferent que mantenen Catalunya i Espanya?

Els llargs vincles entre el teixit productiu català i l’espanyol fa impensable que la creació d’un nou Estat independent suposi una caiguda molt gran de les relacions comercials entre els dos països. En opinió d’alguns experts, el fet que existeixi una llengua i una cultura més o menys compartida provoca que difícilment no existeixi una relació estable. Els vincles comercials no minvarien en un 10%, com apunten alguns estudis esbiaixats contra la independència de Catalunya.

Un altre factor que convida a pensar que les relacions empresarials es mantindran és que Catalunya ocupa l’espai d’unió entre la Península Ibèrica i la resta d’Europa. No obstant, aquí jugarà un paper important el fet que el nostre país formi part, o no, de la Unió Europea; en aquest segon supòsit, els aranzels que s’imposessin a les exportacions i importacions catalanes tornaria a ser determinant.


En cas que les relacions es debilitessin pels obstacles aquí esmentats, alguns especialistes recorden que Catalunya tindria plena llibertat per anar a buscar nous socis comercials pel món. En aquest sentit, posen l’exemple d’Eslovàquia i la República Txeca, que després de separar-se van sofrir una forta caiguda de les seves relacions econòmiques que van saber compensar amb l’augment de les interaccions comercials amb d’altres països.