Estat del benestar

L'Estat català disposarà d'una Seguretat Social pròpia i viable que pagui pensions i prestacions d'atur?

Catalunya seria capaç de fer front a les pensions i les prestacions d’atur amb un Estat propi, segons els càlculs de la pròpia conselleria d’Economia. Si el país hagués gaudit d’una Seguretat Social pròpia, entre 1995 i el 2010 hauria acumulat un excedent de 24.774 milions d’euros, si no fos perquè Catalunya aporta el 19,2% de les cotitzacions socials de l’Estat espanyol i només rep el 17,3% de les prestacions. A més, tant el dret a l’atur com a la pensió són drets adquirits a títol personal, així que totes les persones tindrien garantit el respecte a la seva vida laboral, que és la que determina la quantitat d’aquestes prestacions.

Cal recordar que, pel fet de tenir una taxa d’atur inferior i uns ingressos per persona més elevats que Espanya, la sostenibilitat del sistema seria més segura i es podrien, fins i tot, millorar les prestacions. Un estudi calcula que si Catalunya gestionés la Seguretat Social i els excedents que tradicionalment ha generat es podrien incrementar les pensions de jubilats i vídues un 10% i abaixar les cotitzacions d’empreses i treballadors un 14,7%.


Aquesta guardiola de 24.774 milions –inexistent perquè l’Estat espanyol se la va quedar per quadrar el dèficit d’altres comunitats autònomes- hauria estat suficient per no desestabilitzar les finances de la Generalitat en anys de crisi, quan les contribucions al sistema són inferiors a les prestacions. El model actual es basa en el fet que els jubilats tenen garantides les seves quotes mentre a Catalunya hi hagi una base de treballadors suficients per generar els recursos necessaris. D'altra banda, l’Estat espanyol té un fons de reserva que actualment suma uns 67.571 milions d’euros, el 18% dels quals correspondrien a Catalunya pel seu pes en el PIB (Producte Interior Brut). Serien uns 13.000 milions d’euros, suficients, atès que el dèficit de la Seguretat Social catalana va oscil·lar entre els 1.252 milions i els 2.142 milions d’euros entre 2009 i 2010.