Drets i ciutadania

El carnet de conduir i d'altres documents seran vàlids en una Catalunya independent?

Per tal de garantir una correcta transició, durant força temps després de la constitució de l’Estat català, s’hauran de continuar aplicant les lleis espanyoles vigents en aquell moment que afectin a l’àmbit civil, mercantil, laborals o processals, així com a l’expedició de documents oficials, com pot ser el carnet de conduir. De fet, ja s’està implantant el carnet de conduir europeu, la qual cosa evitarà molt problemes a la llarga.

En opinió d’alguns juristes, el Govern no pot forçar un procés que de la nit al dia modifiqui tot el marc legislatiu que afecta la ciutadania, i són partidaris d’anar modificant o adaptant de manera progressiva, i sempre amb el màxim consens possible al Parlament, totes les normes a la realitat catalana. Sempre i quan, això sí, es respectin les directrius imposades per la Unió Europea.