Diners públics

Serà viable un Estat independent de reduïdes dimensions com ho és Catalunya?

Catalunya té una població (7,5 milions de persones) similar a la de Suècia, Dinamarca o Finlàndia, tres dels països més pròspers d’Europa. A més, la renta per càpita de cada català estaria per sobre de la mitjana de la Unió Europea, amb 28.200 euros per persona, en front els 25.986 euros d’Europa i els 24.282 d’euros de cada habitant d’Espanya sense Catalunya, segons l'Eurostat amb dades de 2009. És a dir, que Catalunya se situaria com un dels països més rics del continent.

Cal tenir en compte que els estats de petites dimensions solen tenir una economia més oberta a l’exterior. Catalunya, malgrat els entrebancs del Govern espanyol en infraestructures, ja ha fet molta feina en aquest àmbit. El mercat interior només suposa el 47% del negoci de les empreses del país, que venen el 53% del seus béns a l’estranger. Aquesta ràtio situa les exportacions catalanes al nivell dels Països Baixos i per davant de Dinamarca, Àustria o Finlàndia, segons les últimes dades disponibles en un estudi de la Universitat de Barcelona.


En aquest sentit, un altre informe també deixa palès que l’economia dels països de la UE amb menys de 10,5 milions d’habitants va créixer a un ritme superior a la dels estats amb una població de més de 38 milions de persones. És més: segons l’informe global de competitivitat del World Economic Forum, vuit dels vint estats amb major competitivitat del món són estats europeus petits.