Catalunya al món

Una Catalunya independent necessitarà un cos diplomàtic propi?

Catalunya haurà de crear la seva estructura genuïna de relacions internacionals, que ja té una forma incipient en base a les delegacions catalanes a l’estranger i que estan destinades a la internacionalització de les empreses catalanes i a la captació de turistes. En total, hi ha cinc delegacions –Brussel·les, Nova York, París, Londres i Berlín–, a les quals cal sumar els 34 centres de negocis d’Acc1ó, l’agència de promoció econòmica del Govern. Actualment es destinen prop de 20 milions d’euros al manteniment d’aquesta estructura, que hauria de guanyar més pes polític i convertir-se en altaveu del procés català a l’exterior. El ministeri espanyol d’Afers Estrangers té un pressupost de 1.343,2 milions d’euros, però les seves actuacions mai han tingut com a objectiu la potenciació del negoci de les empreses catalanes, ni la captació de turisme o el reconeixement de la cultura del país.

Una de les estructures d’Estat prioritàries per encaminar aquest procés també passa per crear un cos propi de funcionaris especialitzats, ambaixadors i diplomàtics propi que teixís la presència de Catalunya al món. També caldria pensar en una estructura coordinada per la via de les ambaixades europees, que podrien estalviar molts recursos i duplicacions. Paral·lelament a això, el procés d’internacionalització de l’Estat català ha de passar per tenir una relació propera i constant amb els mitjans de comunicació internacionals i disposar de fil directe amb grups d’opinió, think tanks, universitats i centres de recerca en l’àmbit de la política per promoure la imatge catalana.


D’altra banda, el Govern català disposa d’una trentena de delegats empresarials repartits per tot el món que s’encarreguen de traslladar el missatge de l'Executiu a les altes esferes del món dels negocis, de manera que poden facilitar la captació d’inversions. Alguns dels directius catalans que formen part d’aquest programa treballen a multinacionals de primer nivell molt reconegudes.