Institucions de Govern

Tindrà una Catalunya independent més eines per combatre la corrupció?

Els casos de presumpta o provada corrupció que afecten Catalunya i els seus partits majoritaris han obligat a una profunda reflexió a l’entorn de les males pràctiques a l’administració pública i la necessitat de regenerar els circuits democràtics. L’assoliment de l’Estat propi hauria de servir, també, per establir mecanismes per prevenir, frenar i castigar de manera exemplar aquests casos. Una llei de transparència catalana, una justícia més ràpida i eficaç i una norma electoral pròpia són els fonaments d’aquesta regeneració imprescindible.

El paper central del Parlament hauria de ser clau en tot aquest procés, ja que és qui assumiria plenes competències per tirar endavant una llei de transparència. La coordinació amb les institucions judicials també hauria de ser un pilar de la lluita contra la corrupció. Amb dades de 2013, al nostre país hi ha uns 200 polítics imputats per la seva relació amb males pràctiques. Catalunya ja disposa d'una Oficina Antifrau, que hauria de veure reforçat el seu paper, i també caldria promoure una nova llei de terminis processals per no allargar la instrucció dels casos.


Existeix un Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa (Greco). El seguiment de les recomanacions d’aquest ens també contribuiria a dibuixar les normes catalanes contra la corrupció. .