Drets i ciutadania

Què passarà amb les propietats catalanes que es tinguin a Espanya quan es creï un Estat català?

Un dels dubtes que planteja l’Estat propi és si els catalans que tinguin propietats fora de Catalunya les perdran a causa del procés. El sector notarial considera que la independència no ha de tenir cap efecte sobre aquesta qüestió perquè la regula el dret privat i no el públic. Per tant, ningú perdria les seves propietats sempre que es respectin els contractes signats prèviament.

Els experts consideren que la sobirania no ha d'alterar l'statu quo personal i patrimonial de la ciutadania ni de les empreses. Els ciutadans espanyols amb propietats a Catalunya les conservaran íntegrament de la mateixa manera que les conservaran els francesos, els alemanys o els russos que tenen finques al nostre país. I que, dit sigui de passada, continuaran pagant l'impost territorial als ajuntaments catalans.


Passaria el mateix amb els dipòsits bancaris o amb la titularitat d'accions o participacions socials en empreses que tinguin el domicili social a Catalunya, que continuaran en mans dels ciutadans o empreses espanyoles, alemanyes o americanes que ara en són titulars. I, òbviament, els catalans que tenen propietats a València o Andalusia les conservaran sense cap limitació i les podran transmetre com qualsevol altre ciutadà.