Ensenyament i universitats

Una Catalunya independent disposarà de més eines per combatre el fracàs escolar?

Catalunya presenta unes xifres de fracàs escolar per sobre de la mitjana europea, malgrat que s'ha millorat en pocs anys. Un 21,8% dels alumnes no acaba l’ESO, i un 26% dels qui l’acaben no segueixen amb els seus estudis, segons l'anuari 2011 sobre l'estat de l'educació a Catalunya que promou la Fundació Bofill. Per tant, aquest és un problema de primer ordre que ha de constar entre les prioritats del Govern que dirigeixi l’Estat català. Totes les veus coincideixen en assegurar que, en plena crisi econòmica, és bàsic incrementar els recursos en educació perquè constitueixen una inversió de cara al futur.

Saber-ne més