Ensenyament i universitats

Un futur Estat català anirà cap a un model bilingüe català-anglès?

La immersió lingüística, model d’èxit a l’escola catalana, quedaria completament blindada amb un Estat propi, perquè passaria a dependre exclusivament del marc legal català. Així, deixaria d’estar subjecte a les decisions que prenguin els tribunals espanyols o les determinacions del Govern espanyol. Els tribunals, al llarg dels últims anys, han fallat que el castellà també ha de ser llengua vehicular a l’escola catalana, malgrat el baixíssim nombre de peticions per part de famílies discordants amb el model d’immersió lingüística.

La majoria de partits catalans aposten perquè el castellà sigui cooficial, de manera que res fa pensar que es deixi d’estudiar el castellà a les aules en una Catalunya independent. El bilingüisme és un dels actius més importants dels catalans, de manera que no seria gens intel·ligent renunciar-hi. De la mateixa manera, la plena sobirania seria una estímul per promoure l’aprenentatge de l’anglès en la mesura que és una inversió estratègica per mantenir una posició competitiva a l’estranger.


Catalunya ja disposa d’un sistema educatiu sòlid, fruit de trenta anys d’autogovern i del compromís de la comunitat educativa en el seu conjunt, i compta amb les competències en aquest àmbit. La immersió lingüística, pal de paller del model educatiu català, és el millor exemple d’un sistema d’èxit que, amb més recursos podria fer un salt qualitatiu, d’acord amb els reptes de la societat del coneixement.