Ensenyament i universitats

Un futur Estat català anirà cap a un model bilingüe català-anglès?

La immersió lingüística, model d’èxit a l’escola catalana, quedaria completament blindada amb un Estat propi, perquè passaria a dependre exclusivament del marc legal català. Així, deixaria d’estar subjecte a les decisions que prenguin els tribunals espanyols o les determinacions del Govern espanyol. Els tribunals, al llarg dels últims anys, han fallat que el castellà també ha de ser llengua vehicular a l’escola catalana, malgrat el baixíssim nombre de peticions per part de famílies discordants amb el model d’immersió lingüística.

Saber-ne més