Drets i ciutadania

Un cop Catalunya esdevingui un estat independent, podrà reclamar la nacionalitat catalana un català de naixement estigui empadronat en una ciutat espanyola?

Serà una llei catalana la que haurà d’establir, després del seu corresponent tràmit al Parlament, les condicions per adquirir d'una manera derivada la nacionalitat dins dels estàndards reconeguts pel dret internacional. Dins d’aquests estàndards hi ha el dret de sang (fills de catalans) i el dret de territori (persones que neixen a Catalunya), que normalment es combinen. D’aquesta manera, la nacionalitat catalana estaria garantida per a aquells qui, havent nascut a Catalunya, estiguin empadronats en algun municipi espanyol.

La mateixa llei hauria de determinar la nacionalitat dels militars i d'altres funcionaris de l'Estat espanyol a Catalunya que en volguessin marxar o que Espanya decidís retirar, i podria acceptar amb generositat les situacions de doble nacionalitat, extrem que avui dia és freqüent en ordenaments jurídics del nostre entorn.


El Codi Civil vigent deixa clar que els ciutadans, un cop assolida la nacionalitat catalana, només haurien d’anar al Registre Civil per conservar la nacionalitat espanyola d’origen i així evitar qualsevol mena de barrera per mantenir el contacte amb familiars que visquessin al que seria el nou estat espanyol sense Catalunya. En aquest sentit, cal recordar que són les legislacions de cada país les que fixen quines nacionalitats són compatibles amb la seva. El fet de facilitar l’obtenció de la nacionalitat catalana als espanyols que volguessin instal·lar-se a Catalunya també sembla una opció raonable, perquè podria frenar la por que s’aixequin murs entre familiars.