Diners públics

L’Estat català seria un aportador net de recursos a l'economia comunitària. Entre 2007 i 2010, Catalunya va rebre ajudes dels diferents fons de cohesió i competitivitat de la Unió Europea per valor de 6.919,72 milions d’euros, al mateix que es calcula que en aquest període s’haurien destinat uns 9.000 milions d’euros d’impostos dels catalans al pressupost comunitari. Es tractaria, doncs, d’una aportació neta de gairebé 2.000 milions d’euros anuals.

Segons les últimes dades difoses, la Generalitat va percebre, entre el 2007 y el 2010, 3.177,58 milions del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que es destina principalment a inversions en infraestructures i projectes que generin ocupació. També va obtenir 2.439,4 milions del Fons Social, mentre que del Fons Agrícola i de Desenvolupament Rural es van percebre 1.167,42 milions, i del Fons de Pesca, 135,32 milions d'euros.


Cal afegir que Espanya sempre ha estat receptora neta de recursos de la UE. El 2011 va rebre 2.095 milions d’euros més dels que va aportar al pressupost comunitari, un 27% menys que l’any anterior. Aquestes xifres situen l’Estat espanyol en quarta posició per ajudes netes, només superat per Polònia, Grècia i Hongria.