Empreses

Es preservarà el model de comerç català en una Catalunya independent?

Ho decidirà el futur Parlament, però les posicions de totes les forces polítiques que han passat pel Govern de Catalunya fan pensar que sí. La Generalitat sempre ha defensat un esquema de comerç de proximitat que afavorís el seu encaix dins els entorns urbans i fugint de les grans superfícies ubicades fora dels nuclis urbans, en contraposició a Madrid. A més, en un Estat independent, el Govern podrà protegir aquest sector amb més contundència, ja que no patirà les ingerències del Govern espanyol –ampliar horaris, obrir en diumenge, etcètera- en una matèria que ja va ser transferida a Catalunya fa molts anys.

El Govern ha aprovat un decret llei per clarificar la normativa de comerç al país, després que el Govern espanyol desenvolupés una llei que pretenia uniformitzar les regles de joc a totes les comunitats autònomes. Catalunya ha presentat un recurs d’inconstitucionalitat per invasió de competències, ja que l’Estat espanyol pretenia imposar a Catalunya la llibertat d’horaris, l’ampliació dels dies festius en què es pot obrir i la delimitació a Barcelona d’una zona turística que permetés als principals eixos comercials obrir lliurement també en dies festius, per aprofitar-se de la visita dels turistes.