Relacions amb Espanya

Es podrà disposar de la doble nacionalitat un cop Catalunya sigui un Estat independent?

Els processos d'independència més recents atorguen la nacionalitat de l'Estat nou a tots els ciutadans de l'Estat originari residents al territori que s'independitza. Així doncs, serien catalans tots els ciutadans que el dia de la independència fossin espanyols i tinguessin veïnatge administratiu a Catalunya, inclosos els originaris d'altres països (l'Equador, Colòmbia i el Marroc, per exemple) que han obtingut la nacionalitat espanyola en els darrers anys. També ho serien els espanyols residents a l'estranger que van tenir a Catalunya el seu darrer veïnatge administratiu. Tot plegat formaria part de la negociació amb Espanya en el moment de separar-nos.

Seria una llei catalana la que hauria d'establir, més endavant, les condicions per adquirir d'una manera derivada la nacionalitat dins dels estàndards reconeguts pel dret internacional, de dret de sang (ho són els fills de catalans) o dret de territori (ho són les persones que neixen a Catalunya), que normalment es combinen. La mateixa llei hauria de determinar la nacionalitat dels militars i d'altres funcionaris de l'Estat espanyol a Catalunya que en volguessin marxar o que Espanya decidís de retirar i podria acceptar amb generositat les situacions de doble nacionalitat, extrem que avui dia és freqüent en ordenaments jurídics del nostre entorn.


El Codi Civil deixa clar que els ciutadans, un cop assolida la nacionalitat catalana, només haurien d’anar al Registre Civil per conservar la nacionalitat espanyola d’origen i així evitar qualsevol mena de barreres per mantenir el contacte amb familiars que viuen al que seria el nou Estat espanyol sense Catalunya. En aquest sentit, cal recordar que són les legislacions de cada país les que fixen quines nacionalitats són compatibles amb la seva, un àmbit en el que Catalunya hauria de mostrar-se el més oberta possible. També s’hauria de facilitar l’obtenció de la nacionalitat catalana per part d’aquells espanyols que volen instal·lar-se a Catalunya, un altre factor que pot frenar la por a que s’aixequin murs entre familiars.