Institucions de Govern

Quins instruments d'Estat bàsics necessita una Catalunya independent?

Cada Estat està dotat d’una sèrie d’estructures i d’instruments, sense els quals la seva viabilitat és impossible. Constituir-se en un nou Estat europeu comportarà dotar-se de les estructures i els instruments que el facin viable, amb l’avantatge que es farà de nou, en un moment de crisi que demana innovacions adaptades als temps. D’entrada, són necessaris: una agència tributària, un banc estatal, un ens supervisor del mercat de valors i un altre del mercat de telecomunicacions, una autoritat de defensa de la competència, un administrador d’infraestructures ferroviàries, una agència de salut pública, un ens gestor de ports i aeroports, una administració de Justícia, un cos diplomàtic i unes forces de seguretat. Són àmbits en què Catalunya assumirà immediatament les competències i en els quals cal garantir de forma rigorosa el servei durant tot el procés de transició. L’òrgan prioritari és l’agència tributària, que serà l’encarregada de gestionar els impostos catalans

Saber-ne més