Drets i ciutadania

Quins ciutadans tindrien dret a votar en la consulta sobre la independència de Catalunya?

Una de les tasques més importants que té encomanades el Parlament durant aquesta legislatura és la d’aprovar la llei de consultes. Aquesta norma definirà les regles de joc d’una de les vies possibles de la consulta sobiranista. En principi, i a l’espera de la legislació que surti de la cambra catalana, tot indica que en aquest referèndum hi podran participar els majors de 16 anys i que la consulta es farà a través del padró municipal i no en base al cens electoral, que és de competència exclusiva espanyola.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya –concretament l’article 122– és el que atorga a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de consultes populars. Està previst que a la llei de consultes hi figuri la creació d’un cens propi a partir del registre administratiu gestionat per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), que conté les dades dels padrons municipals. Aquesta és l’alternativa per no haver de fer servir el cens electoral, que només es pot utilitzar en els referèndums autoritzats per l’Estat espanyol. Les institucions espanyoles, almenys de moment, s’han mostrat contràries a la celebració d’una consulta sobiranista per decidir el futur de Catalunya.


Un altre dels punts de debat sobre aquesta consulta és la participació de les persones immigrades. Els promotors del projecte de llei de consultes que està en tràmit parlamentari preveuen que es pugui obrir el dret de vot a les persones immigrades, però encara queden per determinar els anys mínims de residència que se’ls exigiria. En les consultes locals que es van celebrar entre 2009 i 2011 –en què van participar fins a 885.000 ciutadans– van poder votar les persones immigrades empadronades. Es calcula que fins a 120.000 estrangers van fer efectiva la seva participació en aquestes consultes informals.