Drets i ciutadania

Quin reconeixement i quins drets tindran les persones lesbianes, gais i transsexuals en una Catalunya independent?

L'estat català serà fidel al seu principi bàsic d'igualtat, integració i diversitat, de manera que aquests col·lectius, previsiblement, veuran blindats els seus drets de forma escrupolosa. A Catalunya hi ha diverses associacions que treballen pels drets d'aquests col·lectius, i la consecució de la independència pot ser una oportunitat per aprofundir en la integració i en el respecte dels drets d'homosexuals i transsexuals. De fet, el Parlament ja està treballant aquesta legislatura en una llei catalana contra l’homofòbia, que es podria començar a tramitar en breu.

Aquesta llei, impulsada per la conselleria de Benestar i Família, té l'objectiu d'aconseguir donar més visibilitat al col·lectiu homosexual, bisexual i transsexual i dotar d'estratègies i plans per poder perseguir i actuar d'ofici davant de casos de discriminació i maltractament per l'orientació sexual. Han promogut aquesta iniciativa el Casal Lambda, la Coordinadora de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Catalunya, l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais i el Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), i han participat en les trobades prèvies a l'inici del tràmit de la llei representants de tots els partits polítics catalans.


Pel que fa al matrimoni homosexual, vigent a Espanya, i a la possibilitat que les parelles homosexuals puguin adoptar nens, res fa pensar que Catalunya faci marxa enrere i prohibeixi aquests escenaris. Tot fa pensar, més aviat, que aquest marc es traslladarà a la legalitat catalana i que les persones homosexuals continuaran mantenint –o millorant– els seus drets en una Catalunya independent.