Empreses

Quin futur tindran les pimes catalanes en mercats tan especials com el farmacèutic?

Les farmàcies no patirien cap canvi perquè el seu mercat natural continuaria sent Catalunya, i la població no experimentaria variacions pel simple fet de constituir-se un estat propi. Els fabricants farmacèutics amb seu al país tampoc veurien perillar el seu negoci, perquè la pertinença a la Unió Europea exigeix als estats membres respectar la lliure competència i eradicar el proteccionisme en els concursos públics. És a dir, que el Govern espanyol no podria prioritzar els medicaments de laboratoris espanyols en detriment dels catalans o els d’altres països.

El sector farmacèutic factura aproximadament 2.500 milions d’euros a Catalunya cada any, el 38% dels quals correspon a empreses catalanes. També cal destacar que el 41,4% de les exportacions d’aquests productes a tot l’Estat espanyol correspon a Catalunya, que representa un 3,5% de tota la producció d’Europa. És una ràtio similar a la d’altres països petits i viables, com la dels Països Baixos (4%) i Dinamarca (3,7%).


Cal recordar que les principals multinacionals d’aquest sector –com Novartis o Bayer– tenen plantes productives a Catalunya, i que els principals grups amb activitat a l’Estat espanyol són propietat de famílies catalanes (Esteve, Ferrer, Almirall o Uriach, per exemple). Es calcula que el nostre país concentra el 45% dels laboratoris farmacèutics i més de la meitat dels centres productius de tot l’Estat espanyol. Es calcula que aquest sector dóna feina 21.200 persones del nostre país, el 56% de tots els empleats de la indústria a Espanya.