Immigració

Què passarà en una Catalunya independent amb les persones immigrades sense papers que no hagin pogut regularitzar la seva situació?

Es calcula que a Catalunya hi ha, comptant-hi els menors d’edat, uns 200.000 estrangers en situació oficialment irregular. Els paràmetres necessaris per obtenir la nacionalitat catalana s’haurien d’establir en una futura llei catalana aprovada pel Parlament. Fins que aquesta norma no s’aprovi, sembla probable que es podria continuar aplicant de manera provisional la llei espanyola, que demana als nouvinguts que tinguin una feina estable o estiguin en condicions de reagrupar la família al país d’acollida per tal d’obtenir la nacionalitat.

Quant a la immigració a Catalunya, cal aclarir que a partir de 2011 el saldo migratori va passar de ser positiu a ser negatiu. L’explicació és senzilla: esclatada la crisi econòmica, moltes persones immigrades han optat per marxar als seus països d’origen. A més, hi ha una bossa de catalans que han marxat cap a l’estranger en busca d’oportunitats en un context d’atur galopant. Aquesta situació es podria revertir en cas que Catalunya esdevingués un pol d’atracció econòmica i que els estrangers decidissin tornar a considerar el territori català com una terra d'oportunitats laborals.