Drets i ciutadania

Què passarà amb les propietats catalanes que es tinguin a Espanya quan es creï un Estat català?

Un dels dubtes que planteja l’Estat propi és si els catalans que tinguin propietats fora de Catalunya les perdran a causa del procés. El sector notarial considera que la independència no ha de tenir cap efecte sobre aquesta qüestió perquè la regula el dret privat i no el públic. Per tant, ningú perdria les seves propietats sempre que es respectin els contractes signats prèviament.

Saber-ne més