Estat del benestar

Quč passarą amb el sistema catalą de Salut en una Catalunya independent?

El Govern té prącticament transferides totes les competčncies en salut. Catalunya tenia un dels sistemes sanitaris més complets fins que va esclatar la crisi econņmica i van comenēar les retallades, que els ciutadans van notar en l’augment de les llistes d’espera, el tancament de quirņfans i plantes en hospitals, i la introducció de l’euro per recepta farmacčutica. Totes aquestes mesures volen fer sostenible el model catalą i, en principi, tenen carącter temporal fins que no revifi l’economia. La sostenibilitat d’un sistema depčn dels recursos disponibles, i aquķ cal recordar que la independčncia posaria fi a un espoli fiscal de 16.000 milions d’euros l’any que, en part, es podrien destinar a la sanitat.

Saber-ne més