Drets i ciutadania

Quin model de Constitució tindrà una Catalunya independent?

Una de les parts més importants del procés cap a l’Estat propi és la redacció d’una Constitució per al poble de Catalunya. El corpus jurídic català ja té una base on edificar-se: l’Estatut del 2006, que va ser escapçat pel Tribunal Constitucional (TC) l’any 2010, però que suposa un punt de partida fonamental en matèria d’autogovern. La Constitució catalana hauria de sortir del Parlament i, per tal de guanyar legitimitat internacional i per una qüestió de radicalitat democràtica, caldria que l’aprovés la ciutadania en referèndum.

La carta magna catalana es pot inspirar en dos models: un de tipus anglosaxó, basat en principis genèrics i que es vagi adaptant als nous casos amb el temps i a mida que apareguin noves situacions; o més aviat un text basat en la tradició del dret continental europeu, on la font principal és la llei i les normes estan plenament codificades. El Parlament haurà de decidir sobre la necessitat (o no) de disposar d’un Tribunal Constitucional català que vetlli pel compliment de la nova carta magna.


La redacció de la nova Constitució seguiria un procés similar a la confecció dels tres Estatuts d’Autonomia de què s’ha dotat Catalunya, però aquesta vegada no seria el Congrés dels Diputats qui tingués l’última paraula. Amb la carta magna catalana, serien els ciutadans de Catalunya els qui validessin el text a les urnes.