Immigració

Pot atreure una Catalunya independent nous immigrants al país?

Catalunya podria estimular l’arribada d’una immigració més qualificada que la dels últims anys. L’aposta per l’Estat propi també és econòmica i social, i s’explica per la voluntat d’internacionalitzar encara més l’economia catalana, que figura entre les més competitives d’Europa. Sectors com la recerca i la innovació, les universitats i altres activitats de valor afegit tindran un pes cabdal al futur Estat català i poden servir com a base per a l’atracció de talent estranger ben format. I això podria comportar l'arribada de més immigració.

Saber-ne més