Empreses

On pagaran els seus impostos i les seves aportacions a la seguretat social en un estat català les persones residents a Catalunya que treballin per a una empresa espanyola?

Les cotitzacions socials (les que garanteixen la prestació d’atur i les pensions) i els impostos (principalment l’IRPF) dels ciutadans de Catalunya que treballen per a empreses espanyoles es pagarien a la seguretat social i la hisenda catalanes, respectivament. Això seria aplicable tant a aquells que treballen per a tercers com als autònoms. El pagament d’aquestes obligacions es realitza en funció del domicili fiscal, que s’estableix a través de la residència habitual del treballador (en aquest cas, Catalunya). Les companyies estarien obligades a donar d’alta als seus empleats a la seguretat social catalana, i aquí facilitaria molt les coses un conveni entre els governs espanyol i català per promoure l’intercanvi d’informació. D’aquesta manera, el compliment d’aquests tràmits seria més fàcil i més àgil per a les empreses.

Els catalans que, per qüestió de feina, passin part del temps treballant en territori espanyol (per tant, fora de Catalunya) continuarien tributant a l’estat català, tenint en compte que no es considera que hi hagi un canvi de domicili fiscal si la residència habitual continua sent algun punt del nostre país. A més, com que es confia que Catalunya estarà dins de la Unió Europea, tots aquells ciutadans que marxin a treballar a un altre país europeu es podrien beneficiar dels convenis que s’estableixin per evitar la doble imposició, de manera que els catalans no paguessin impostos dues vegades. Un dels canvis que sí que es podrien produir seria una variació de les retencions, ja que dependria del futur govern català establir quin seria l’IRPF que pagaria cada ciutadà en funció dels seus ingressos.


Diversos estudis han demostrat la viabilitat d’una seguretat social catalana, que entre 1995 i el 2010 hauria acumulat un excedent de 24.774 milions d’euros si no fos perquè Catalunya aporta el 19,2% de les cotitzacions socials de l’Estat espanyol i només rep el 17,3% de les prestacions. Quant a la hisenda pròpia, cal recordar que Catalunya pateix un dèficit fiscal de prop de 16.000 milions d’euros anuals.