Empreses

On pagaran els seus impostos i les seves aportacions a la seguretat social en un estat català les persones residents a Catalunya que treballin per a una empresa espanyola?

Les cotitzacions socials (les que garanteixen la prestació d’atur i les pensions) i els impostos (principalment l’IRPF) dels ciutadans de Catalunya que treballen per a empreses espanyoles es pagarien a la seguretat social i la hisenda catalanes, respectivament. Això seria aplicable tant a aquells que treballen per a tercers com als autònoms. El pagament d’aquestes obligacions es realitza en funció del domicili fiscal, que s’estableix a través de la residència habitual del treballador (en aquest cas, Catalunya). Les companyies estarien obligades a donar d’alta als seus empleats a la seguretat social catalana, i aquí facilitaria molt les coses un conveni entre els governs espanyol i català per promoure l’intercanvi d’informació. D’aquesta manera, el compliment d’aquests tràmits seria més fàcil i més àgil per a les empreses.

Saber-ne més