Institucions de Govern

Les vegueries farien desaparèixer els consells comarcals en el nou model territorial d'una Catalunya independent?

Les vegueries són el model que defensa gran part del catalanisme polític per superar la divisió provincial actual, de matriu espanyola. El Govern va aprovar l’organització de Catalunya en consells de vegueries l’any 2010 per donar compliment al que marca l’Estatut en matèria institucional, però la seva aplicació s’ha postposat sine die per motius econòmics. En un Estat propi, l’administració substituiria les quatre diputacions per aquestes vegueries (encara s’ha de determinar quantes en seran i quina serà la capital de cadascuna) i els seus corresponents consells.

Saber-ne més