Institucions de Govern

Les vegueries farien desaparèixer els consells comarcals en el nou model territorial d'una Catalunya independent?

Les vegueries són el model que defensa gran part del catalanisme polític per superar la divisió provincial actual, de matriu espanyola. El Govern va aprovar l’organització de Catalunya en consells de vegueries l’any 2010 per donar compliment al que marca l’Estatut en matèria institucional, però la seva aplicació s’ha postposat sine die per motius econòmics. En un Estat propi, l’administració substituiria les quatre diputacions per aquestes vegueries (encara s’ha de determinar quantes en seran i quina serà la capital de cadascuna) i els seus corresponents consells.

L’últim projecte del Govern fixava set vegueries: l’Alt Pirineu i Aran, Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, el Camp de Tarragona, i les Terres de l’Ebre. La divisió territorial de Catalunya sota aquests paràmetres no és definitiva, ja que alguns territoris han reclamat constituir-se en una vegueria diferenciada. El futur Executiu català també haurà de buscar una fórmula que deixi clara l’especificitat de la Val d’Aran. Respecte als 41 consells comarcals, el Govern s’ha plantejat suprimir-los al llarg de la legislatura encetada el 2012. Tampoc es descarta la seva reformulació perquè continuïn com a organismes on els municipis més petits puguin mancomunar tasques i mantenir la qualitat de les prestacions públiques que faciliten.


Un informe elaborat per una comissió d’experts defensava, l’any 2000, més enllà d’adoptar les vegueries com a ens que superés les diputacions, que se suprimissin els municipis de menys de 250 habitants i l’agrupació funcional d’aquells que no arribessin als 1000. El món municipalista català, però, és molt sensible a aquest canvis i finalment no es van aplicar.