Relacions amb Espanya

La constitució de l'Estat català afectarà a la relació comercial preferent que mantenen Catalunya i Espanya?

Els llargs vincles entre el teixit productiu català i l’espanyol fa impensable que la creació d’un nou Estat independent suposi una caiguda molt gran de les relacions comercials entre els dos països. En opinió d’alguns experts, el fet que existeixi una llengua i una cultura més o menys compartida provoca que difícilment no existeixi una relació estable. Els vincles comercials no minvarien en un 10%, com apunten alguns estudis esbiaixats contra la independència de Catalunya.

Saber-ne més