Infraestructures

L'Estat català acceleraria el procés de creació del Corredor Mediterrani per estar més integrats a Europa?

L’acceleració d’aquest projecte aniria en funció de les disponibilitats pressupostàries del Govern català. Ara bé, per primer cop, Catalunya podria decidir la seva política d’infraestructures i quines inversions prioritza. El Govern va xifrar en 5.803 milions d'euros el cost del Corredor Mediterrani a Catalunya: 1.112 milions fins a 2015; 2.788 fins a 2020, gairebé la meitat de la inversió, i 1.903 milions més per a obres a executar amb l'horitzó 2030.

Saber-ne més