Relacions amb Espanya

Es podrà disposar de la doble nacionalitat un cop Catalunya sigui un Estat independent?

Els processos d'independència més recents atorguen la nacionalitat de l'Estat nou a tots els ciutadans de l'Estat originari residents al territori que s'independitza. Així doncs, serien catalans tots els ciutadans que el dia de la independència fossin espanyols i tinguessin veïnatge administratiu a Catalunya, inclosos els originaris d'altres països (l'Equador, Colòmbia i el Marroc, per exemple) que han obtingut la nacionalitat espanyola en els darrers anys. També ho serien els espanyols residents a l'estranger que van tenir a Catalunya el seu darrer veïnatge administratiu. Tot plegat formaria part de la negociació amb Espanya en el moment de separar-nos.

Saber-ne més