Relacions amb Espanya

En quina situació quedarien els funcionaris de l'Estat espanyol que treballen a Catalunya en un futur estat català?

Aquesta és una de les qüestions que seran objecte de negociació entre el nou estat independent català i l’Estat espanyol un cop aconseguida la independència. En el procés constituent caldrà aclarir el traspàs dels funcionaris que depenen de l’administració espanyola a la catalana, que també pot incloure baixes i altes personals voluntàries. Pot servir com a exemple la manera com es van incorporar agents de cossos policials espanyols a l’estructura dels Mossos d’Esquadra quan es va crear la policia catalana.

A Catalunya, actualment, hi treballen 31.986 funcionaris espanyols: a les delegacions dels ministeris n’hi treballen 13.260; a les agències, 1.534; a les forces de seguretat, 6.387; a les forces armades, 2.036; en l’àmbit de la justícia, 2.053; i en entitats públiques, 6.716. Aquestes dades apareixen documentades al butlletí estadístic del personal al servei de les administracions públiques i no inclouen el personal de Correus que treballa a Catalunya.


El nostre país té un percentatge baix de funcionaris, tant si es compara amb les comunitats autònomes espanyoles com amb Espanya o amb altres països europeus. Si es compara amb estats europeus amb uns nivells de riquesa similars, Catalunya té els percentatges més baixos. La consecució de la independència pot ser un estímul a l’hora de reformular l’administració per fer-la més eficient.