Empreses

El sistema financer correrà perill en una Catalunya independent?

Actualment només queden dues grans entitats financeres catalanes, CaixaBank i Banc Sabadell, i el principal perill que podrien patir és la fuga de dipòsits en la línia del boicot. Al tenir oficines dins la zona euro, aquestes dues entitats podrien continuar assistint a les subhastes que organitza periòdicament el Banc Central Europeu (BCE) per facilitar liquiditat al sector financer i intentar reobrir l’aixeta del crèdit. D’aquesta manera, tant CaixaBank com el Banc Sabadell podrien continuar finançant bona part de les seves operacions gràcies al BCE. D'altra banda, es desconeix què farien els bancs espanyols amb les seves oficines a Catalunya, que aporta bona part del seu negoci a la Península.

No tindria cap sentit que les grans entitats financeres estrangeres o espanyoles que hi ha a Catalunya decidissin tancar les seves oficines, tenint en compte que Catalunya representa el 16% de tota la població de l’Estat espanyol i genera el 20% de la riquesa d’aquest. A més, la renta per càpita és superior a la mitja d’Espanya, i la capacitat dels catalans per adquirir dipòsits i altres productes financers és més alta que la dels ciutadans d’altres territoris.


En el sentit contrari, CaixaBank obté el 55% del seu negoci en altres autonomies (el 45% a Catalunya i Balears), pel 70% del Sabadell (30% al país). No obstant, les dues entitats s’han fet amb el control de caixes molt arrelades als seus respectius territoris, com la CAM al País Valencià, en el cas de Banc Sabadell, o Caja Navarra, Caja Burgos o Caja Canarias, en el cas de CaixaBank. Aquest fet podria ajudar a esmorteir possibles boicots.