Llengua i cultura

El castellà serà cooficial a les institucions d'una Catalunya independent?

L’ordenament lingüístic és una qüestió de gran importància que afecta els drets i els deures de tots i cadascun dels ciutadans. En una Catalunya independent, i en un marc de creixent multilingüisme, el català tindria l'oportunitat de ser llengua d’Estat a tots els efectes, i sobretot d’esdevenir la llengua comuna en l’espai públic. Per primer cop, el català podria disposar d'un reconeixement i d'un estatus com a llengua nacional, pròpia i oficial. Tanmateix, el paper del castellà a Catalunya és important. Pel fet de ser la primera llengua d’un nombre molt important de catalans, i pel seu paper en la història recent del país i la seva contribució a la cultura que es crea a Catalunya, el castellà haurà de tenir un estatus de reconeixement especial a l’Estat català, si els legisladors així ho consideren.

Saber-ne més