Infraestructures

L'Estat català acceleraria el procés de creació del Corredor Mediterrani per estar més integrats a Europa?

L’acceleració d’aquest projecte aniria en funció de les disponibilitats pressupostàries del Govern català. Ara bé, per primer cop, Catalunya podria decidir la seva política d’infraestructures i quines inversions prioritza. El Govern va xifrar en 5.803 milions d'euros el cost del Corredor Mediterrani a Catalunya: 1.112 milions fins a 2015; 2.788 fins a 2020, gairebé la meitat de la inversió, i 1.903 milions més per a obres a executar amb l'horitzó 2030.

El Govern només hauria d’assumir les obres que permetin connectar amb ample de via europeu tot Catalunya, des del Port de Tarragona fins a la frontera francesa. L’Estat espanyol és qui hauria d’assumir la inversió des d’Algesires fins al País Valencià i acordar amb Catalunya la connexió dels dos països amb el Corredor Mediterrani. Algunes grans multinacionals, com Iberpotash o Basf, s’han compromès a aportar diners a aquest projecte per tal de que les seves plantes de producció catalanes puguin connectar amb Europa quan abans millor.


Aquesta col·laboració entre actors públics i privats ajudaria a pal·liar les estretors pressupostàries del la conselleria de Territori i Sostenibilitat, que aquest any destinarà el 40% dels seus recursos a pagar obres ja finalitzades que es van finançar amb un sistema de pagament diferit. Aquest percentatge arribarà al 60% el 2013. La inversió total a executar per la conselleria ha passat de 6.020,8 milions el 2010 a 2.779,6 milions d’euros el 2012. El 40% del pressupost de l’exercici 2012 es destina a pagar obres ja fetes. Aquest percentatge s’elevarà al 60% el 2013.