Relacions amb Espanya

Com serà el procés de repartiment d'actius i passius entre Espanya i l'Estat català?

A hores d’ara, no se sap quins serien els acords que regirien el repartiment de propietats i deutes entre Catalunya i Espanya. Els experts assenyalen que una manera simple seria que Catalunya assumís el 20% dels actius i dels passius, pel seu pes en el Producte Interior Brut (PIB) de l’Estat espanyol. També s’hauria de clarificar si hi hauria alguna mena de compensació per l’espoli fiscal que ha sofert Catalunya en les darreres dècades.

És obvi que ambdues parts voldran un acord satisfactori, així que serà necessari que Catalunya creï una comissió experta i que tuteli ella mateixa, per fer un inventari exhaustiu de béns compartits amb Espanya dins i fora del país, com les infraestructures, el fons de la Seguretat Social, els contractes de serveis amb proveïdors, ús de marques o gestió d’actius compartits, com els Pirineus o l’Ebre. També hi hauria d’haver un equip de juristes per preparar l’acord.


Seguint la lògica de repartiment del 20%, el Govern català passaria de tenir un deute de 45.792 milions a un de 144.592 milions d’euros. Això equival al 71% del PIB, un rati inferior al d’Espanya (75,9% del PIB) i a la mitja de la Zona Euro (90,4%). També s’hauria de solucionar què passa amb la propietat dels aeroports i la seva gestió, al igual que amb els ports, les carreteres i la xarxa ferroviària.