Immigració

Com s'organitzarà l'arribada d'immigrants en una Catalunya independent?

Sembla raonable que els requisits que actualment imposa Espanya es facin extensius en un Estat propi per a Catalunya, fins que el Parlament redacti la seva pròpia llei. La població immigrant serà necessària per incrementar la producció del país, la qual cosa podria fomentar que els nouvinguts arribin a Catalunya amb un contracte de feina sota el braç gràcies a la contractació en origen, en línia amb el que promulguen el països desenvolupats. En tot cas, es tracta de qüestions polítiques que, per primera vegada, podrà decidir el Parlament, que haurà d’elaborar una legislació en aquest camp.

Per entrar a Espanya cal un visat en cas que el ciutadà en qüestió no vingui de la Unió Europea. Aquest visat de turista té una vigència de 90 dies. Transcorregut aquest temps, es pot demanar una pròrroga o bé un permís de residència que pot ser temporal: de 90 dies a cinc anys. Passats aquests cinc anys, ja es pot optar al permanent. Els requisits passen per tenir una feina estable o estar en condicions de reagrupar la família al país d’acollida, entre d’altres.


Val a dir que més d’un milió de persones que viuen a Catalunya (7,5 milions d’habitants en total) són nascudes fora, de manera que la immigració ha de ser reconeguda sense conflictes i entesa com un fenomen propi i normal del món globalitzat on actuarà la Catalunya independent. També cal tenir en compte que l’Instituto Nacional d’Estadística (INE) espanyol ha calculat que Catalunya perdrà 400.000 habitants durant els propers deu anys pels canvis demogràfics, de manera que l’arribada de persones d’altres llocs és un escenari que cal preveure.