Immigració

Com s'organitzarą l'arribada d'immigrants en una Catalunya independent?

Sembla raonable que els requisits que actualment imposa Espanya es facin extensius en un Estat propi per a Catalunya, fins que el Parlament redacti la seva prņpia llei. La població immigrant serą necessąria per incrementar la producció del paķs, la qual cosa podria fomentar que els nouvinguts arribin a Catalunya amb un contracte de feina sota el braē grącies a la contractació en origen, en lķnia amb el que promulguen el paļsos desenvolupats. En tot cas, es tracta de qüestions polķtiques que, per primera vegada, podrą decidir el Parlament, que haurą d’elaborar una legislació en aquest camp.

Saber-ne més