Diners públics

Com s'articularia el pagament dels impostos sobre la renda de persones físiques i jurídiques a la nova hisenda de l’estat català per evitar sancions de l’Estat espanyol?

La constitució de l’Estat propi comportarà una negociació amb el Govern espanyol per evitar que la secessió comporti problemes en l’activitat diària dels ciutadans i les empreses. En aquest sentit, es pressuposa que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i la Hisenda espanyola establiran els mecanismes necessaris perquè la recaptació dels impostos no es vegi afectada pel procés d’independència. D’altra banda, cal recordar que els ciutadans i les empreses ja poden pagar els seus impostos a l’ATC, que en última instància és la que després hauria de decidir si transfereix aquests recursos a la Hisenda espanyola. Aquest escenari es podria produir en cas de produir-se una declaració unilateral d’independència, i les sancions acabarien sent contra el Govern de Catalunya per no transferir els ingressos tributaris.

Saber-ne més