Relacions amb Espanya

Com es gestionarien els rius i les conques hidrogràfiques que una Catalunya independent compartiria amb Espanya?

Una Catalunya independent esdevindria un altre dels diversos estats europeus amb conques hidrogràfiques internacionalment compartides. La conca hidrogràfica de l’Ebre es compartiria amb Espanya, mentre que la del Garona es compartiria amb França. Actualment, el riu Ebre i els seus afluents depenen de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, amb seu a Saragossa. Aquest marc jurídic s’ha exercit en un clima de constant tensió política. La independència de Catalunya convertiria la conca de l’Ebre en internacional i modificaria la seva gestió.

D’aquesta manera, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) hauria de preparar-se jurídicament en aquesta línia per tal d’adaptar-se a aquesta nova situació, que està prevista i resolta en el dret i les pràctiques internacionals. Un dels canvis que suposaria el nou escenari seria que el Segre i la Noguera Pallaresa, que ara depenen de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, serien rius d’incumbència plenament catalana. En tot cas, Catalunya s’hauria d’integrar en els organismes europeus dels països que tinguin conques hidrogràfiques compartides.


Cal tenir en compte que, a la conca mediterrània, l’aigua dolça és un recurs limitat i estratègicament capital. Els balanços hidrològics posen de manifest que Catalunya disposa de prou recursos hídrics per fer front a la seva demanda, especialment si s’apliquen polítiques modernes i d’ús racional i de reutilització. Al mateix temps, la pluviometria desigual, la disposició de recursos fluvials i la situació dels espais de demanda –especialment l’àrea metropolitana– obligarien, tal i com ja passa actualment, a dur a terme redistribucions internes d’aigua.