Drets i ciutadania

Com abordarà un estat català la condició i les necessitats de les persones amb alguna discapacitat?

El Govern català ja disposa de totes les competències per a la gestió de l’estat del benestar, que inclou les ajudes a les persones amb algun tipus de discapacitat. És a dir, que aquells canvis que s’introdueixin en la definició de discapacitat i l’import de les ajudes dependran dels futurs governs, però no es veuran afectades pel procés de transició cap a l’Estat propi. La normativa que regula aquests ajuts es va redactar el 1998, a través del decret que regula el Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb discapacitat.

Catalunya va destinar, l’any 2012, un total de 1.995,9 milions d’euros a la protecció social, 13,8 milions dels quals es van destinar al programa d'atenció social a les persones amb discapacitat. Aquesta partida es podria incrementar en el moment en què es posi fi al dèficit fiscal, que ronda els 16.000 milions d’euros anuals i que permetria al Govern català oferir una cobertura millor de l’estat del benestar sense que els prestadors d’aquests serveis pateixin per cobrar.


Al nostre país hi ha 490.134 persones amb discapacitat, de les quals 286.226 tenen una discapacitat física i 94.493 pateixen alguna discapacitat mental. Un bon gruix d’aquest col·lectiu (273.354 persones) té una discapacitat d’entre el 33 i el 64%. Un total de 121.883 ciutadans tenen entre el 65 i el 74% de discapacitat, i 94.897 més del 75%. D’aquest gairebé mig milió de discapacitats, n’hi ha 94.897 que necessiten una tercera persona per poder viure i desenvolupar-se amb certes garanties.