Immigració

Pot atreure una Catalunya independent nous immigrants al país?

Catalunya podria estimular l’arribada d’una immigració més qualificada que la dels últims anys. L’aposta per l’Estat propi també és econòmica i social, i s’explica per la voluntat d’internacionalitzar encara més l’economia catalana, que figura entre les més competitives d’Europa. Sectors com la recerca i la innovació, les universitats i altres activitats de valor afegit tindran un pes cabdal al futur Estat català i poden servir com a base per a l’atracció de talent estranger ben format. I això podria comportar l'arribada de més immigració.

En tot cas, cal aclarir que s’ha passat de tenir un saldo migratori positiu a negatiu des del 2011. L’explicació és senzilla: esclatada la crisi econòmica, els immigrants han optat per marxar als seus països d’origen. I, a més, hi ha una bossa de catalans que han marxat cap a l’estranger en busca d’oportunitats en un context d’atur galopant.


Aquesta situació es podria revertir en cas que Catalunya esdevingués un pol d’atracció econòmic i que els immigrants decidissin tornar a considerar el territori català com una terra d'oportunitats laborals.